Postbus 69, 9000 AB Grou
T 0566 62 13 29
E info@koskea.nl

Telefonische bereikbaarheid op werkdagen van 10:00 tot 18:00 bij aanwezigheid bewindvoerder. Indien niet aanwezig, meerdere oproepen tegelijk of afspraken buiten kantoor gelieve een mail (met terugbelverzoek) te sturen naar info@koskea.nl

VRIJWILLIG FINANCIEEL BEHEER

Sommige mensen lukt het niet de financiën op een rijtje te houden. Geldzaken worden steeds ingewikkelder, men begrijpt niet alles of men wordt ouder en vergeet wel eens wat. Toch is het niet nodig dat het vermogen via de Kantonrechter onderbewind gesteld wordt. Máár er is wel dringend hulp nodig bij de administratie om te voorkomen dat er problemen ontstaan. Dan biedt Koskea de helpende hand.

Hoe moet Koskea de administratie regelen?

Voordat Koskea voor de cliënt aan de slag gaat, maken we gezamenlijk afspraken. De cliënt machtigt Koskea door middel van een notariële akte. Deze akte wordt bij de notaris vastgelegd.

Daarna regelt Koskea de administratie en de afhandeling van alle financiële zaken. De cliënt krijgt een eigen bankrekening, waarop het inkomen wordt gestort. Deze rekening wordt beheerd door Koskea. Koskea maakt afspraken met de cliënt hoe aan alle maandelijkse verplichtingen voldaan kan worden en over de hoogte van het huishoudgeld.

Zo weet de cliënt zeker dat hij al zijn verplichtingen nakomt.

Meer informatie of aanmelden?

Wilt u meer weten over Vrijwillig Financieel Beheer? Of wilt u uzelf of iemand uit uw omgeving aanmelden? Vult u dan het contactformulier in of bel met 0566 62 13 29. Wij zijn u graag van dienst.