Postbus 69, 9000 AB Grou
T 0566 62 13 29
E info@koskea.nl

Telefonische bereikbaarheid op werkdagen van 10:00 tot 18:00 bij aanwezigheid bewindvoerder. Indien niet aanwezig, meerdere oproepen tegelijk of afspraken buiten kantoor gelieve een mail (met terugbelverzoek) te sturen naar info@koskea.nl

Curatele

Heeft u door uw geestelijke toestand niet alleen moeite met het beheren van de financiën maar ook om uw persoonlijke belangen te behartigen op het gebied van bijvoorbeeld uw verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding of in het aangaan van overeenkomsten. 

Komt u snel in de verleiding om nieuwe, achteraf te dure of onnodige contracten of abonnementen af te sluiten, waar u vervolgens niet meer van afkomt?

Als uw problemen niet van tijdelijke aard zijn, zou onder curatele stelling voor u de oplossing kunnen zijn. Door de curatele wordt u handelingsonbekwaam, waardoor u zonder de curator niet meer kunt handelen.  De curator heeft ook de bevoegdheid onnodige of te dure contracten te ontbinden. Onder curatele stelling wordt net als bewindvoering aangevraagd bij de rechtbank. U kunt voor uzelf of voor een familielid een aanvraag doen.

Volmacht

Als u uw vermogen niet onder bewind wil stellen en er geen schulden zijn, kan vrijwillig beheer voor u en oplossing zijn om uw financien door Koskea te laten beheren. Aan vrijwillig budgetbeheer komt geen kantonrechter te pas, u geeft een notariele volmacht aan Koskea om uw financien te heren. U kunt contact opnemen via het contactformulier.