Postbus 69, 9000 AB Grou
T 0566 62 13 29
E info@koskea.nl

Telefonische bereikbaarheid op werkdagen van 10:00 tot 18:00 bij aanwezigheid bewindvoerder. Indien niet aanwezig, meerdere oproepen tegelijk of afspraken buiten kantoor gelieve een mail (met terugbelverzoek) te sturen naar info@koskea.nl

BEWINDVOERING

Lichamelijk of geestelijk onvermogen kan een reden zijn waardoor iemand zijn financiën niet meer kan beheren. De Kantonrechter kan in die situatie het vermogen onder bewind stellen. Maar hoe gaat dat in zijn werk?

Hoe kunt u een onderbewindstelling aanvragen?

Een onderbewindstelling moet aangevraagd worden via de rechtbank. U kunt voor uzelf of voor een familielid een aanvraag doen. Koskea kan deze procedure voor u begeleiden en optreden als bewindvoerder. 

U kunt telefonisch, via de email of via het contactformulier vrijblijvend een afspraak maken.  Zodra uw persoonlijke situatie is doorgesproken, alle formulieren zijn ingevuld en de gegevens compleet zijn, stelt Koskea een verzoekschrift op. De aanvrager ondertekent het verzoekschrift, dat vervolgens door Koskea wordt ingediend bij de rechtbank.

Na ontvangs van het verzoekschrift, de bereidverklaring van Koskea, het plan van aanpak en een medische verklaring of bewijs van problematische schulden zal de rechtbank het bewind uitspreken. 

U hoeft meestal niet op een zitting te verschijnen. Als u toch gehoord moet worden bij de zitting bij de Kantonrechter, gaat Koskea ter ondersteuning met u mee. Na de zitting doet de Kantonrechter een uitspraak. Indien de betrokkene niet in staat is om zijn financiële belangen te behartigen,  wordt het vermogen van de betrokkene onder bewind gesteld.

De totale procedure duurt gemiddeld 3 maanden, waarvan ongeveer 2 maanden voor de procedure bij het Kantongerecht.
Koskea stelt voorafgaand aan het bewind alvast een notariële volmacht op om de belangrijkste financiële zaken te kunnen regelen voordat het bewind wordt uitgesproken.

De kantonrechter stelt het vermogen onderbewind en dan?

Zodra de onderbewindstelling over het vermogen van de betrokkene is uitgesproken  regelt Koskea alle financiële en administratieve zaken. De cliënt krijgt een eigen bankrekening, waarop zijn inkomen wordt gestort. Deze rekening wordt beheerd door Koskea. Met de cliënt maakt Koskea afspraken hoe aan alle maandelijkse verplichtingen voldaan kan worden en over de hoogte van het huishoudgeld. Jaarlijks legt Koskea rekening en verantwoording over uw financien af aan de Kantonrechter.